ยินดีต้อนรับสู่ บ้ายอดอทคอม

ปี 2554 ชาวบ้ายอดอทคอม สามารถเข้าชมบ้ายอ ได้ที่ ...
www.bayoor.com และ www.bayore.net และ ชื่อภาษาไทย... www.บ้ายอ.com
เพื่อความเหมาะสมบางประการ สำนักข่าวบ้ายอ ต้องกลับมาใช้เว๊บเดิม สำหรับท่านที่ชอบแบบใหม่
เข้าชมได้ที่ www.bayore.info ตอนนี้กำลังลงเนื้อหาเพิ่ม โดยเอาข้อมูลหลัก ไปจากเว๊บบ้ายอเดิม


คลิ๊กโหลดภาพเพิ่มเติม