กระดานข่าว FM 88.5 MHz

FM 88.5 MHz วิทยุชุมชนของฅนน้ำขาว คลิ๊กเข้าเยี่ยมชมเว๊บไซด์

วิทยุชุมชนของคนตำบลน้ำขาว รวมหุ้นกันในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ไม่มีนายทุน เป็นวิทยุของชาวบ้าน
พบกับหลากหลาย จัดรายการโดยคนในท้องถิ่น 100% เพราะเราคือ วิทยุชุมชน ของ ชุมชน